خوب دستگاه انتظامی شناسایی استفاده پلیس آگاهی

خوب: دستگاه انتظامی شناسایی استفاده پلیس آگاهی فرمانده انتظامی استان اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار پزشکی غذا خوردن در برابر آینه موجب زیاد کردن اشتها می شود

نتایج تحقیق محققان ژاپنی نشان می دهد که غذا خوردن در برابر آینه باعث می شود فرد تصور کند که مزه غذا به اندازه زیادی خوشمزه تر است و مقدار بیشتری غذا بخورد.

غذا خوردن در برابر آینه موجب زیاد کردن اشتها می شود

غذا خوردن در برابر آینه موجب زیاد کردن اشتها می شود

عبارات مهم : محققان

نتایج تحقیق محققان ژاپنی نشان می دهد که غذا خوردن در برابر آینه باعث می شود فرد تصور کند که مزه غذا به اندازه زیادی خوشمزه تر است و مقدار بیشتری غذا بخورد.

به گزارش ایرنا از روزنامه تلگراف، مطالعات قبلی نشان داده اند که دور هم غذا خوردن باعث می شود که غذا خوشمزه تر به نظر برسد و مقدار بیشتری غذا مصرف شود؛ این پدیده به ‘تسهیل اجتماعی غذا خوردن’ معروف است.

غذا خوردن در برابر آینه موجب زیاد کردن اشتها می شود

اما محققان دانشگاه ‘ناگویا’ در ژاپن در این مطالعه به دنبال این عنوان بودند که آیا این تاثیر را می توان به سادگی با استفاده از یک آینه ایجاد کرد بطوریکه به مغز حقه زد تا تصور کند که غذا با حضور شخص دیگری صرف می شود.

محققان در این مطالعه به دنبال کشف این عنوان بودند که حداقل نیاز جهت تسهیل غذا خوردن اجتماعی چیست. آیا جهت این عنوان مورد نیاز است که واقعا شخص دیگری از لحاظ فیزیکی وجود داشته باشد یا اطلاعاتی که نشان دهد شخص دیگری حاضر هست، کافی است؟

نتایج تحقیق محققان ژاپنی نشان می دهد که غذا خوردن در برابر آینه باعث می شود فرد تصور کند که مزه غذا به اندازه زیادی خوشمزه تر است و مقدار بیشتری غذا بخورد.

محققان جهت این مطالعه 16 بزرگسال 65 تا 74 ساله را دعوت کردند تا جهت 90 ثانیه پاپ کورن با مزه نمک یا کارمل بخورند و بعد میزان لذت خود را از خوردن پاپ کورن در اوضاع تنها، نشسته در برابر آینه و یا تماشای مانیتوری که فیلمی از غذا خوردن آنها را نشان می دهد، تعیین کنند.

محققان متوجه شدند، افراد تنها زمانی که برابر آیینه غذا می خوردند و بازتاب غذا خوردن خود را در آیینه تماشا می کردند در قیاس با زمانی که برابر مانیتوری غذا می خوردند که فیلمی از غذا خوردن آنها را پخش می کرد، غذا را خوشمزه تر گزارش دادند و میزان بیشتری غذا مصرف کردند.

این مطالعه همچنین نشان داد، زمانیکه افراد در برابر تصاویری از غذا خوردن خود به صرف غذا مشغول می شدند، بازهم غذا را خوشمزه تر تصور کرده و مقدار بیشتری مصرف می کردند.

غذا خوردن در برابر آینه موجب زیاد کردن اشتها می شود

محققان امیدوارند که این یافته ها بتواند به افراد تنها یاری کند تا زیاد از غذای خود لذت ببرند و اشتهای بیشتری پیدا کنند.

این تحقیق در مجله Physiology & Behaviour انتشار یافته است.

نتایج تحقیق محققان ژاپنی نشان می دهد که غذا خوردن در برابر آینه باعث می شود فرد تصور کند که مزه غذا به اندازه زیادی خوشمزه تر است و مقدار بیشتری غذا بخورد.

واژه های کلیدی: محققان | خوشمزه | مطالعه | غذا خوردن | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs