خوب دستگاه انتظامی شناسایی استفاده پلیس آگاهی

خوب: دستگاه انتظامی شناسایی استفاده پلیس آگاهی فرمانده انتظامی استان اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی قطب‌های مغناطیسی زمین جابه جا نمی‌شوند

محققان دانشگاه‌های لیورپول، مرکز آلمانی تحقیقات زمین‌شناسی GFZ و دانشگاه ایسلند با مدل‌سازی میدان مغناطیسی زمین دریافتند که با وجود ضعیف‌تر شدن این میدان مغناطی

قطب‌های مغناطیسی زمین جابه جا نمی‌شوند

قطب های مغناطیسی زمین جابه جا نمی شوند

عبارات مهم : محققان

محققان دانشگاه های لیورپول، مرکز آلمانی تحقیقات زمین شناسی GFZ و دانشگاه ایسلند با مدل سازی میدان مغناطیسی زمین دریافتند که با وجود ضعیف تر شدن این میدان مغناطیسی، قطب های مغناطیسی زمین جابه جا نمی شوند.

ایرنا به نقل از ساینس دیلی نوشت: میدان مغناطیسی زمین سپری نامرئی در برابر تشعشعات مرگبار کیهانی هست. ولی این سپر پویا دائماً در حال عوض کردن است و هر 200 تا 300 هزار سال قطب های مغناطیسی زمین جابه جا می شود. همین پویایی میدان مغناطیسی موجب نگرانی هایی در بین محققان شده است است.

درواقع عامل مهم این نگرانی ضعف میدان مغناطیسی در بخشی از اقیانوس اطلس است که از شیلی تا زیمباوه گسترده شده است و از سال 1958 تاکنون به وسعت آن افزوده شده است هست. به اعتقاد محققان ادامه این روند می تواند منجر به جابه جایی قطب های زمین شود.

قطب‌های مغناطیسی زمین جابه جا نمی‌شوند

در این تحقیقات ساختار میدان مغناطیسی زمین بین 300 تا 500 هزار سال قبل شبیه سازی شد تا دو جابه جایی اخیر قطب های مغناطیسی بررسی شود. محققان با بررسی این جابه جایی قطب ها که با عنوان Lansdcape در 41 هزار سال قبل و Mono Lake در 34 هزار سال قبل رخ دادند، دریافتند که میدان مغناطیسی زمین در آن وقت هیچ شباهتی به اوضاع کنونی نداشته است و درنتیجه تغییرات کنونی این میدان مغناطیسی نشانه های هشدار دهنده ای جهت عوض کردن قطب های زمین محسوب نمی شوند.

بر اساس این تحقیقات، بخش های ضعیف شده است میدان مغناطیسی زمین بدون هرگونه پیامد ناگواری ترمیم خواهد شد و احتمال جابه جایی قطب ها منتفی هست. گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Proceedings of the National Academy of Sciences انتشار یافته است.

محققان دانشگاه‌های لیورپول، مرکز آلمانی تحقیقات زمین‌شناسی GFZ و دانشگاه ایسلند با مدل‌سازی میدان مغناطیسی زمین دریافتند که با وجود ضعیف‌تر شدن این میدان مغناطی

واژه های کلیدی: محققان | تحقیقات | دانشگاه | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs