خوب دستگاه انتظامی شناسایی استفاده پلیس آگاهی

خوب: دستگاه انتظامی شناسایی استفاده پلیس آگاهی فرمانده انتظامی استان اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار حوادث تصویر + دختر جوان در دخمه شیطانی شاهین کثیف اسیر بود و تا پای فوت رفت

دسترسی فرزندان به فضاهای مجازی نیاز به آموزش های مورد نیاز در مدارس و همچنین خانواده ها دارد .کانون بسیاری از بحران های خانوادگی بواسطه حضور بدون نظارت افراد در

تصویر + دختر جوان در دخمه شیطانی شاهین کثیف اسیر بود و تا پای فوت رفت

دختر جوان در دخمه شیطانی شاهین کثیف اسیر بود و تا پای فوت رفت+ تصویر

عبارات مهم : ایران

دسترسی فرزندان به فضاهای مجازی نیاز به آموزش های مورد نیاز در مدارس و همچنین خانواده ها دارد .کانون بسیاری از بحران های خانوادگی بواسطه حضور بدون نظارت افراد در فضاهای مجازی است . در مقایسه با بسیاری از کشورهای پیشرفته ، مدت وقت حضور افراد در فضاهای مجازی در کشور عزیزمان ایران چندین برابر این کشورها است .

به گزارش رکنا، در مورخه 19/06/1396 ، پرونده ای به دستور قاضی Judge اصغرزاده ، مدیر شعبه هشتم دادگاه کیفری یک پایتخت کشور عزیزمان ایران در اختیار اداره شانزدهم پلیس Police آگاهی پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ قرار داده شد که طی آن شاکی اعلام داشته بود که دختر 19 ساله اش مورد آزار و اذیت فردی بنام شاهین قرار گرفته است .

تصویر + دختر جوان در دخمه شیطانی شاهین کثیف اسیر بود و تا پای فوت رفت

اظهارات شاکی پرونده :

شاکی پرونده با حضور در اداره شانزدهم در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : ” در مورخه 02/06/1396 دخترم جهت اخذ کارنامه اش از منزل خارج شد و دیگر مراجعتی به منزل نداشت ؛ بلافاصله در خصوص فقدان دخترم طرح شکایت کرده و پرونده ای در این خصوص در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بهارستان تشکیل شد تا اینکه بعد از گذشت چند روز به ما اطلاع دادند که دخترم در بیمارستان خوابیدن است ؛ بعد از ترخیص دخترم از بیمارستان و در تحقیقاتی که در پلیس آگاهی بهارستان انجام شد ، اطلاع پیدا کردیم که او به وسیله شخصی که خودش را به دخترم شاهین معرفی کرده ، بعد از انتقال وی به پایتخت کشور عزیزمان ایران مورد آزار و اذیت قرار گرفته است ” .

تحقیقات از دختر 19 ساله :

دسترسی فرزندان به فضاهای مجازی نیاز به آموزش های مورد نیاز در مدارس و همچنین خانواده ها دارد .کانون بسیاری از بحران های خانوادگی بواسطه حضور بدون نظارت افراد در

دختر شاکی پرونده در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : ” از طریق شبکه مجازی با فردی که خودش را شاهین ( 25 ساله ) معرفی کرده بود ، آشنا شدم ؛ ارتباط من با شاهین حدودا دو ماه صرفا به صورت اینترنتی ادامه داشت و طی این مدت شاهین چندین تصویر از خودش جهت من ارسال کرد و بارها پیشنهاد ازدواجش با مرا مطرح می کرد تا اینکه در مورخه 02/06/1396 به قصد گرفتن کارنامه از منزل خارج شدم ؛ تصمیم گرفتم تا با شاهین ملاقات کنم و جهت همین با او قرار ملاقات گذاشتم ؛ در محل قرار ملاقات ، در حالیکه منتظر آمدن شاهین بودم ، مردی حدودا 45 ساله به سراغ من آمد و مدعی شد که از طرف شاهین آمده است ؛ این شخص به بهانه بردن من نزد شاهین ، مرا سوار یک دستگاه ماشین سواری پژو کرد ؛ در حین حرکت بود که این شخص یک خوراکی شبیه به ساندویچ به من تعارف کرد که به محض خوردن قسمت کوچکی از آن بیهوش شدم ؛ نمی دانم چه مدت بیهوش بودم و طی این مدت چه اتفاقی افتاد فقط زمانیکه چشمانم را باز کردم ، متوجه شدم که داخل یک منزل هستم .

همان مرد 45 ساله داخل منزل بود ؛ زمانیکه متوجه شدم به وسیله این شخص مورد آزار و اذیت قرار گرفتم ، با او درگیر شدم ؛ قصد خارج شدن از منزل را داشتم که به وسیله وی مورد ضرب و شتم قرار گرفتم ؛ چندین روز با ترساندن و کتک مرا مجبور کرد تا کارهای منزل اش را انجام بدهم و …. تا اینکه یک روز با خوردن یک لیوان نوشیدنی دوباره بیهوش شدم ؛ اینبار زمانیکه به هوش آمدم ، متوجه شدم که در بیمارستان خوابیدن هستم و [ طبق بیانات پرسنل بیمارستان ] حدودا یک هفته در کما بودم ؛ در بیمارستان به من گفته شد که مرا به صورت بیهوش در داخل پارک پیدا کرده و به بیمارستان آورده اند “.

شناسایی و دستگیری شاهین دروغین :

کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی با انجام کارها پلیسی ، موفق به شناسایی فردی بنام “ناصر . ش” ( متولد 1348 ) در خیابان کارگر شدند . “ناصر . ش” در مورخه 25/06/1396 در منزل اش دستگیر و بعد از مواجه حضوری با دختر 19 ساله مورد شناسایی قرار داده شد .

تصویر + دختر جوان در دخمه شیطانی شاهین کثیف اسیر بود و تا پای فوت رفت

در تحقیقات از “ناصر . ش” وی در اعترافاتش صراحتا عنوان داشت که در اینترنت و با استفاده از تصویرهای متعلق به سایر افراد خودش را با نام دروغین شاهین 25 ساله معرفی و به این حیله وترفند با شاکیه آشنا شده است است .

سرهنگ کارآگاه حمید مکرم ، معاون مبارزه با جرام جنایی پلیس آگاهی پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ ، با اعلام این خبر گفت : ” متهم جهت صدور قرار قانونی به شعبه هشتم دادگاه کیفری یک پایتخت کشور عزیزمان ایران اعزام و با صدور قرار قانونی از سوی قاضی اصغرزاده و جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره شانزدهم پلیس آگاهی پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ قرار داده شده است است ” .

دسترسی فرزندان به فضاهای مجازی نیاز به آموزش های مورد نیاز در مدارس و همچنین خانواده ها دارد .کانون بسیاری از بحران های خانوادگی بواسطه حضور بدون نظارت افراد در

واژه های کلیدی: ایران | پرونده | پلیس آگاهی | بیمارستان | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs