خوب دستگاه انتظامی شناسایی استفاده پلیس آگاهی

خوب: دستگاه انتظامی شناسایی استفاده پلیس آگاهی فرمانده انتظامی استان اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار اجتماعی قانون در ماجرای ثبت سند خودرو، به پلیس حق داد

سخنگوی نیروی انتظامی تاکید کرد که سند خودروی صادرشده از سوی پلیس رسمیت دارد و هیچ الزام قانونی جهت مراجعه به دفترخانه ثبت جهت نقل و انتقال ماشین وجود ندارد.

قانون در ماجرای ثبت سند خودرو، به پلیس حق داد

قانون در ماجرای ثبت سند خودرو، به پلیس حق داد

عبارات مهم : قانون

سخنگوی نیروی انتظامی تاکید کرد که سند خودروی صادرشده از سوی پلیس رسمیت دارد و هیچ الزام قانونی جهت مراجعه به دفترخانه ثبت جهت نقل و انتقال ماشین وجود ندارد.

به گزارش ایسنا سردار سعید منتظرالمهدی با اشاره به طولانی شدن ابهام ایجاد شده است در مورد ثبت سند ماشین میان اعضای کانون سردفترداران و پلیس، اظهار کرد: به دنبال مکاتبه فرمانده ناجا با مجلس شورای اسلامی و درخواست تعیین وظیفه قانونی این موضوع، درنهایت قانون رای به صحت گفتار و عمل پلیس داد.

قانون در ماجرای ثبت سند خودرو، به پلیس حق داد

سخنگوی نیروی انتظامی با اشاره به پاسخ مجلس شورای اسلامی به مکاتبه پلیس خاطرنشان کرد: براساس اعلام نظر نهایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، براساس ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت صدور گواهینامه اسناد مالکیت و پلاک ماشین بر اقتدار نیروی انتظامی است.

منتظرالمهدی ادامه داد: همچنین با توجه به ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ و همچنین با توجه به ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد، صرفاً به ثبت اموال غیرمنقول اشاره شده است و در نتیجه مستند قانونی مبنی بر الزام قانونی مراجعه به دفترخانه ثبت و اسناد جهت نقل و انتقال ماشین یافت نشده است.

سخنگوی نیروی انتظامی تاکید کرد که سند خودروی صادرشده از سوی پلیس رسمیت دارد و هیچ الزام قانونی جهت مراجعه به دفترخانه ثبت جهت نقل و انتقال ماشین وجود ندارد.

وی اضافه کرد: همچنین ماده ۱۳۸۷ قانون مدنی نیر تصریح دارد که سند خودروی صادره از سوی پلیس رسمیت داشته و حتی به موجب ماده ۳۵ قانون پیگیری به تخلفات رانندگی این سند در محاکم قضایی می تواند به عنوان سند رسمی تلقی شود.

براساس اعلام دفتر سخنگوی ناجا منتظرالمهدی افزود: بر اساس موارد اعلام شده است و با توجه به اینکه پلیس همواره پایبندی به قانون و قانونمداری را اساس فعالیت های خود قرار داده و همچنین با توجه به اینکه هیچ گونه منفعتی از حوزه ثبت سند ماشین و تعویض پلاک عاید پلیس نمی شود، ولی پلیس رعایت حال، وقت و هزینه مردم را بر خود فرض می داند و اعلام می شود که نیازی به ثبت سند ماشین در دفترخانه وجود ندارد.

واژه های کلیدی: قانون | ماشین | اسلامی | قانونی | مجلس شورای اسلامی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs